Hoe word ik lid

Eerst en vooral speel je je naam en e-mail adres, of die van een geïnteresseerde, door aan het instapteam . Als belangstellende krijg je dan een aantal weken van tevoren een uitnodiging voor een nieuwkomersbijeenkomst.

De nieuwkomersbijeenkomst gaat meestal door op een zaterdagochtend, eenmaal in het voorjaar (rond februari) en eenmaal in het najaar (rond september). Het bijwonen van zo’n bijeenkomst is een vereiste om lid te kunnen worden van onze Leuvense letsgroep. In ruim twee uur krijg je uitleg over het systeem. Je kan er terecht met praktische vragen. Nadien beslis je of je erin stapt.

Als dit het geval is dan betaal je het lidgeld. Dat is de jaarlijkse bijdrage in euro. Op dit moment is dat 5 euro per jaar + 5 € voor de verzekering. (samen dus 10 €) Het lidgeld zelf dient voor het betalen van de onkosten die lets Leuven heeft voor zijn werking : huur lokalen, kopiekosten, huur server, … Lidgeld kan betaald worden op de rekening van Lets Leuven : BE34 9796 4461 2390, Herentsesteenweg 60 , 3012 Wilsele.

Je maakt ook onmiddellijk een lijstje met minimum 5 vragen en/of aanbiedingen die dan in de database op de website vermeld worden. Eens aangesloten kan je gaan handelen. Je krijgt toegang tot de database op de website. Zo kan je zien wie wat vraagt en aanbiedt en hoe je die persoon kan contacteren.

1

Stuur een aanvraag

2

woon de instapvergadering bij

3

Beslis of je instapt en betaal 5€ lidgeld en 5€ verzekering

4

Je krijgt toegang tot het mailsysteem en database

Contacteer het instapteam