IKU

Letsers waarderen elkaar met ruilpunten, in Leuven iku’s genoemd. De Leuvense iku is een samentrekking van IK aan U, van: wat moet ik aan u?
Iedere Letskring heeft zijn eigen eenheid, met een eigen naam en een eigen waarde.

Binnen LETS gebeuren transacties altijd met een onderlinge toestemming. Daarom zijn goede afspraken op voorhand heel belangrijk.

De algemene richtlijn is dat de waardering van 20 iku overeenkomt met één uur klussen of letsen. Je kan daarvan afwijken al naar gelang de omstandigheden, maar zoals boven al gezegd, spreek dat goed op voorhand af.

Binnen LETS is er geen ontwaarding van de gekozen eenheid. Een bepaald saldo blijft dezelfde waarde behouden. De leden hebben weliswaar positieve en negatieve saldi, maar hierop worden geen interesten toegepast.


Er werd overeengekomen dat één uur werk zou gewaardeerd worden met 20 IKU.
Dit is geen vaste regel, maar eerder een richtlijn die je kan volgen. Er kan in sommige gevallen overeengekomen worden dat één uur werk met meer of minder IKU’s zou overeenkomen.


IKU’s zijn een lokaal ruilmiddel
Een IKU is een lokaal ruilmiddel dat alleen geldig is binnen LETS Leuven (en via interletsgroepen van Vlaanderen). In het buurtwinkeltje of in de supermarkt op de hoek kan je er niets mee aanvangen. De IKU heeft enkel waarde binnen de Lets Leuven groep en via een interlets systeem

Verletsen van diensten
Er werd overeengekomen dat één uur werk zou gewaardeerd worden met 20 IKU. Dit is geen vaste regel, maar eerder een richtlijn die je kan volgen. Er kan in sommige gevallen overeengekomen worden dat één uur werk met meer of minder IKU’s zou overeenkomen. Een eerste voorbeeld is dat iemand ter hulp komt om een zware of vuile klus te klaren. In dat geval kan overeengekomen worden dat er bijvoorbeeld gewaardeerd wordt met bijvoorbeeld 30 IKU. Een ander voorbeeld is wanneer iemand een dringende hulp nodig heeft. Als dan een letser bereid gevonden wordt onmiddellijk of binnen korte periode hulp te bieden, kan ook overeengekomen worden meer IKU’s te geven voor de geleverde prestatie.

Maar er kan ook overeengekomen worden om minder te vergoeden. De hulp van een baby-sit die de verantwoordelijkheid heeft over een paar tieners in hun apejaren zal uiteraard meer gewaardeerd worden dan deze van een baby-sit van een baby’tje dat de ganse avond heeft liggen slapen. Heel wat letsers komen in het laatste geval overeen om dit voor bijvoorbeeld 10 IKU per uur te waarderen.

Verletsen van goederen
De beste manier om de waarde van een goed te bepalen is om samen te bekijken hoeveel tijd het waard zou zijn om dit goed te verwerven. Stel dat je vindt dat een bepaald goed het je waard is om twee uur diensten te verrichten binnen lets, dan is de IkU-waarde van dit goed 40 IkU (2 uur x 20 = 40 IkU). Dit is de methode die het dichtst ligt bij de geest van Lets. Verletsen van goederen zou bij voorkeur best op deze manier gebeuren. 

Richtlijnen bij vervoer
Bij vervoer spelen twee dingen mee: de tijd die iemand spendeert bij het rijden en de vergoeding voor het gebruik van de wagen, Er zijn verschillende mogelijkheden om vervoer te vergoeden, maar het blijft altijd een afspraak tussen twee personen. Wees op voorhand zo concreet en zo duidelijk mogelijk, maak samen al eens de mogelijk optelsom van mogelijke km’s en de kosten in euro’s/iku’s.

Bijvoorbeeld : 
- De tijd vergoeden in iku en het gebruik van de wagen in euro 
- Volledig in IKU 


Heel positief staan is even nadelig als heel negatief staan. Het belangrijkste is dat er beweging is, dat er gegeven en ontvangen wordt in een continue stroom 


Inschrijven in het boekhoudblad
Iku’s worden best zo vlug mogelijk (binnen de twee weken!) ingevuld op de boekhoudfiches in de online database. Zowel de gever als de ontvanger kunnen de transactie inschrijven. Spreek onderling af wie de iku’s zal inschrijven. Contoleer best eerst of de ander je niet al voor is geweest, om dubbele boeking te voorkomen.

Op de pagina van database staat uitgelegd hoe je dit doet.