Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
Er was eens...

LETS staat voor "Local Exchange and Trading System". Vertaald naar het nederlands betekent dit "Lokaal Uitwisseling- en Ruil Systeem".

  • Lokaal: de uitwisseling en ruil tussen de letsers is een lokaal gebeuren. De deelnemers wonen niet ver uit mekaar. In het geval van Lets Leuven is dit Leuven en grote omgeving.
  • Uitwisseling: de letsers van een letskring wisselen diensten, goederen, maar ook vriendschap, ideëen, inspiratie, enzovoort uit.
  • Ruil: basis voor het letsen is ruilen. Ik ruil iets met iemand anders en nog een ander kan met mij ruilen, of het nu diensten, goederen of immateriële dingen zijn.
  • Systeem: dit systeem noemen we LETS.
Ruwweg kan je stellen dat het een soort ruilkring is waar mensen vooral diensten, goederen, maar ook immateriële dingen, uitwisselen.

Welke info vind je in deze pagina's?

  • Inleiding: Wat houdt Lets nu eigenlijk praktisch in? Enkele inleidende woorden.
  • Voordeel: Enkele van de meest voorkomende redenen waarom mensen bij LETS komen.
  • Nadeel: De voornaamste nadelen verbonden met het LETS systeem op een rijtje gezet.
  • Arbeid: De relatie Lets en Arbeid.
  • Ruilpunten: Ruilpunten zijn een manier om te kunnen komen tot een faire uitwisseling.
  • LETS-spirit: LETS als een uitgebreide vriendenkring betekent ook een bepaalde houding.