Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
U bent bij Algemene informatie over LETSLets...een inleiding

LETS zou men soort lokale ruilhandel kunnen noemen waarin geen geld circuleert, maar waarin de mensen elkaar proberen te helpen. Het gaat niet over materiële verrijking omdat niemand er iets mee verdient. De meerwaarde ligt op menselijk vlak en op zelfredzaamheid.

LETS, wablief?

LETS staat voor Local Exchange Trading System. Het is een uitwisselingssysteem vooral voor diensten, maar ook voor goederen. Eigenlijk is dit niet nieuws. Wat wij nu LETS noemen gebeurde vroeger voortdurend. De mensen hadden meer contact met elkaar en hielpen mekaar ook vaker. Niet voor geld, maar omdat het leuk is mekaar te helpen of samen te werken. Vooral in de steden is dit menselijk contact weggevallen, maar met LETS kan dit terug herleven.

Vriendendiensten...

Bij een vriendendienst blijft de uitwisseling beperkt tussen twee personen. Het is het principe van "Ik doe iets voor jou en jij doet iets voor mij". Dit systeem gaat goed zolang de noden van de twee personen complementair zijn ten opzichte van elkaar. Anders wordt het moeilijk om uit te wisselen, om iets terug te doen. Maar er is meer: meestal zal men zich zedelijk verplicht voelen iets terug te doen, ook al is datgene wat men terug doet niet wat de ander nodig heeft. Tevens zal de andere persoon geneigd zijn om iets te ontvangen wat hij misschien niet honderd procent nodig heeft.

...en verder

LETS kan je een uitbreiding op dit systeem van vriendendienst noemen doordat het niet beperkt is tot slechts twee personen, maar vergroot wordt naar een hele groep mensen. Binnen LETS kan ik met mijn capaciteiten iemand binnen de LETSgroep helpen en kan ik beroep doen op iemand anders van de groep. Dit is het principe: "Ik doe ik voor jou, jij doet iets voor iemand anders en iemand anders doet iets voor mij". Het is natuurlijk mogelijk dat ik iets terug doe voor degene die me geholpen heeft, maar het is geen voorwaarde. Als het op dat moment mogelijk of nodig is kan het.

LETS verschilt van het commerciële uitwisseling doordat:

  • de uitwisseling geen professioneel karakter heeft
  • de vergoeding niet financieel van aard is
  • de gever vrij kan beslissen of hij ingaat op de vraag of niet
  • de transactie niet gebonden is aan een wettelijk contract