Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
Je bent bij Nadelen van het LETS systeem Nadelen van het Lets-systeem

Letsers bieden vrijwillig diensten en goederen aan binnen de groep. Dit heeft zo zijn voordelen, maar is tevens basis van enkele nadelen.

Ik vind mijn vraag/aanbod niet terug

Afhankelijk van de grootte van de Letsgroep is er een groot of klein aanbod van diensten en goederen. Binnen Lets Leuven is er een redelijk uitgebreid aanbod. Toch is het mogelijk dat jouw specifieke vraag of aanbod niet aanwezig is. Bijvoorbeeld klussen in en om het huis zijn moeilijk in te vullen binnen Lets.

Dat duurt nogal, zeg!

Het is eveneens mogelijk dat een bepaald aanbod weliswaar aanwezig is binnen de groep, maar dat niemand er de tijd of de zin voor heeft. Letsers zijn in wezen bezige bijen die niet altijd veel vrije tijd hebben. Zij hebben een job, sommigen studeren bij, hebben een drukke sociale agenda,...

Of iemand een letstransactie aanvaard hangt dus van de aanbieder af. Niemand kan een andere letser dwingen om een bepaalde transactie aan te gaan. Dit is de fundamentele vrijheid van de deelnemer aan het Letssysteem. Een letser heeft altijd het recht "neen" te zeggen. Wachtperioden van één of enkele maanden of nog langer zijn dan ook geen uitzondering.

Amateurdiensten

Binnen Lets worden amateursdiensten aangeboden. Je kan dus ook niet verwachten dat je een professionele service zal krijgen. Dit is de aard van het beestje. Als je professionele hulp wenst moet je dit niet binnen Lets zoeken, maar bij een te betalen professioneel buiten Lets.

Bijvoorbeeld kan je niet verwachten dat iemand een Letsklus professioneel afwerkt en/of helemaal afmaakt. Het kan zijn dat iemand een Letsklus aanvaardt, maar zich bij nader inzicht toch bedenkt. Of er aan begint en er al doende achter komt dat dit zijn ding niet is of het gewoon niet graag doet...

Hoe groot mag dat zijn?

Kan ik mijn huis verbouwen via Lets? Heel waarschijnlijk niet. Tenzij je enorm veel ruilpunten zou verdienen en het lang in de tijd uitspreidt. Voor de doorsnee letser ligt dit zeker niet binnen de mogelijkheden.

Maar is dit wel realistisch? Ideale klussen binnen Lets zijn juist die kleine werkjes waar extra persoonlijke aandacht voor nodig is.