Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
Je bent bij LETS en ruilpunten Lets ruilpunten

Letsers waarderen elkaar met ruilpunten. Aangezien het systeem lokaal werkt zullen deze eenheden ook lokaal zijn. Iedere Letskring heeft dus zijn eigen eenheid die een eigen waarde bezit.

Transacties

De LETS ruilpunten zijn een flexibel ruilmiddel. Goederen of diensten kunnen tegen een bepaalde waarde worden ingeruild. LETS transacties hebben volgende kenmerken:

 • Lokaal
  Het ruilpunt heeft enkel waarde binnen de lokale LETS groep waartoe men behoort. Het is immers een virtuele waarde binnen het boekhoudsysteem van de groep. LETS is in die zin een gesloten systeem. Met mijn punten in "Ik-U" kan ik niet terecht in de Antwerpse groep waar men "handjes" als eenheid hanteert.
 • Waardebehoud
  Binnen LETS is er geen ontwaarding van de gekozen eenheid. Een bepaald saldo blijft dezelfde waarde behouden. De leden hebben weliswaar positieve en negatieve saldi, maar hierop worden geen interesten toegepast.
 • Ruilpunten uitgeven
  Binnen LETS heeft het opsparen van eenheden geen enkele zin. Integendeel: door het opsparen van eenheden zal het systeem uiteindelijk stilvallen. Aan LETS eenheden heb je dus eigenlijk niets, tenzij je ze uitgeeft.
 • Toestemming
  Binnen LETS gebeuren transacties met een onderlinge toestemming. Niemand kan gedwongen worden een tranactie aan te gaan met iemand anders. Iedereen kan vrij kiezen met wie een transactie aangegaan wordt.
 • Open boekhouding
  Binnen LETS is er een openheid in de administratie. De puntenstanden van elke rekening zijn vrij beschikbaar. Deelnemers kennen de puntensaldi van elkaar. Voor je aan komt draven met privacy, dit heeft heel wat voordelen. Zo kan men op basis van het saldo bepalen met wie men een tranactie kiest. Als men ziet dat verschillende mensen eenzelfde aanbieden kan men zich een transactie aangaan met deze met de laagste stand omdat deze het meest nodig heeft. Of ook: door de verschillende transacties van de ander te bekijken zie je ook welke dingen de anderen concreet aanbieden of vragen.