Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
U bent bij Nieuwkomersbijeenkomst

De verschillende Letsgroepen hebben hun eigen manier om nieuwkomers in de groep te integreren. Binnen Lets Leuven is er de traditie van de nieuwkomersbijeenkomsten. Al degenen in de groep willen komen, moeten eerst deze bijeenkomst volgen, zodat iedereen dezelfde basisinformatie zou kunnen krijgen.

Deze bijeenkomst worden tweemaal per jaar georganiseerd, eenmaal ergens in april-mei en eenmaal ergens in oktober-november. Voor deze informatiesessie wordt een halve dag uitgetrokken. Er wordt eerst uitgelegd wat het letsprincipe praktisch betekent en hoe dit kan binnen Lets Leuven.

Belangrijkste onderdeel van deze Nieuwkomersbijeenkomst is een eerste ervaring in het handelen. Eenieder krijgt de tijd om een vijftal persoonlijke vragen en aanbiedingen op papier te zetten en daarna in de groep te gooien. Andere nieuwkomers kunnen dan hierop reageren. Iemand die een bepaalde vraag heeft kan binnen de groep iemand vinden met dezelfde aanbieding en vice versa. Zo kan op de ontmoetingsbijeenkomst een pril begin van handelen ontstaan.

Deze eerste handeling is een belangrijke gebeurtenis. Hoe eerder begonnen kan worden met handelen, hoe beter. Net als elders geldt er binnen Lets Leuven het "ongekend is ongemind"-principe. Uit eigen ervaring weet ik dat het handelen veel en veel vlotter gaat als je de ander al eens (zij het kort) ontmoet hebt. Het is zelfs zo dat eenmaal beginnen handelen een soort boemerang-effect krijgt: door het handelen met iemand, leer je de persoon beter kennen en krijg je een beter zicht op wat deze nodig heeft. En misschien is er wel iets wat hij/zij nodig heeft op dat moment dat ik kan bieden. Of omgekeerd. En voor iemand er erg in heeft heb je er een letsklus bij.

De beginnersbijeenkomsten zijn erop gericht om het letsen op een zo praktisch mogelijke manier te benaderen. Als je jezelf engageert om in Lets Leuven te komen, komt er dus op neer zo vlug mogelijk zelf de handen uit de mouwen te steken. Letsen is vooral voor doeners, niet voor denkers.

De nieuwelingbijeenkomsten zijn doelbewust iets voor de Lets Brunch geprogrammeerd. Dit maakt dat de nieuwe Letsers, na een "oefenperiode" met de andere starters, heel vlug in de Letsgemeenschap opgenomen kunnen worden.

Een alternatief is het tijdelijk meeletsen op de account van een letser van Lets Leuven. Dit betekent dat je kan handelen en dat alle verrichtingen via de rekening van de letser gaat. Een soort peterschap dus, waardoor de nieuwkomer kan integreren in de Lets Leuven gemeenschap.
Maar ook hier: de nieuwkomer moet de eerstvolgende nieuwkomersbijkomst bijwonen om echt lid te worden van Lets Leuven en voor eigen rekening te kunnen letsen.

Door het systeem in een nieuwkomersbijeenkomst door te geven weten we dat iedereen dezelfde basisinformatie heeft meegekregen. Om die reden kunnen nieuwkomers niet intreden op de Brunch of een andere letsactiviteit.

Contactpunt voor geïnteresseerden