Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
U bent bij Begin van LETS Leuven

Het is altijd mogelijk dat het binnen lets niet lukt, dat het letssysteem je toch niet ligt of dat je er om welke reden niet meer bij kan/wil horen en uit lets wil stappen.

Bij het uitstappen wordt van de letser verwacht dat deze zijn saldo aanzuivert, d.i. zoveel mogelijk op nul brengt. Dat is een duidelijke en billijke spelregel die aan iedereen is uitgelegd bij het intreden in Lets Leuven. Als iemand van het systeem gebruik maakt is het niet meer dan normaal dat die ook iets terugdoet: dat is immers de kerngedachte van lets. Als iemand met een negetief saldo vertrekt, zouden alle andere letsers daar voor moeten opdraaien en dat zou niet echt fair zijn.

Als iemand wil uittreden contacteert deze eerst de wegwijsvera of de veragroep, zodat deze indien nodig kunnen helpen om een eventueel negatief saldo aan te zuiveren of een billijke uitstapregeling uit te werken.