Als dit tekstlinks zijn en geen knoppen, klik dan hier voor meer uitleg hierover!
U bent bij LETS Leuven Vera's

Lets Leuven heeft niet echt een formele structuur en werkt ook niet echt als een 'bestuur'. In het verleden is dit meestal informeel geregeld geweest en volledig vrijwillig met de inzet van een paar Letsers. Dit heeft als voordeel dat er niet al teveel werk in steekt op zich, maar heeft als nadeel dat het soms niet al te duidelijk is hoe het draait. Zeker als nieuweling kan het een beetje chaotisch overkomen. Toch is die 'lichte structuur' een flexibel en dynamisch instrument, waarzonder Lets Leuven misschien niet meer zou bestaan. Geen maandelijkse vergaderingen, geen juridische of wettelijke verplichtingen, geen ingewikkelde boekhouding, enzovoort. Onze letsverantwoordelijken (beter gekend als de vera's) zijn meestal toch al bezige bijen. Het laat ook de nodige ruimte toe voor eigen initiatief en daar wordt eigenlijk ook op gerekend. Wil je iets organiseren, gewoonweg doen, zouden we zeggen...

Kerngroep

Momenteel vormen de vera's een soort kerngroep, een basis van Lets Leuven. Niets moet, alles kan, is een beetje het motto! Maar soms zijn er dingen waarover we samenkomen, een eerste keer is in 2002 geweest, toen bleek dat heel wat dingen bij een en dezelfde Letser terecht kwamen, wat niet de bedoeling kon zijn. Die veravergadering is achteraf heel nuttig gebleken. Diverse items stonden op het programma: onder meer de fuif, de terugkomdag, het mailsysteem, de verdeling van taken, en dergelijke meer zijn hieruit gegroeid. Bedoeling is gewoonweg een aantal vragen stellen en zaken naar voor brengen die beter met de voltallige veragroep besproken worden om Lets Leuven beter te doen draaien.
De frequentie is niet echt vast bepaald, maar één à tweemaal per jaar geeft een goed resultaat zonder al teveel tijd in beslag te nemen.

Iedereen kan zelf dingen doorgeven die hij/zij nuttig vindt en kan zelf ook meewerken aan de kerngroep.

Vera's komt trouwens van 'verantwoordelijken', maar aangezien dat allemaal zo afschuwelijk serieus klinkt en vermits Lets een hoog fun-gehalte heeft, hebben we er ludiek vera van gemaakt.

Vroeger hadden we het systeem van de wijkvera's. Lets Leuven was opgedeeld in negen wijken. Elke wijk had een eigen wijkvera die aanspreekpunt en doorgeefluik fungeerde. Dit systeem werkte niet goed. De wijkvera's werden immers niet als aanspreekpunt gebruikt en aan de andere kant werden sommige kernleden overspoeld met vragen. Op de kernvergadering van 29 oktober 2004 werd het systeem van wijkvera's vervangen door een systeem van vera's op basis van een specifieke taak.